Het verhaal in een notendop

Staljongen Drew en vrouwe Annabeth zijn op de terugreis van hun overwintering bij de ouders van Drew en het bezorgen van een excuusbrief aan Drews landheer vanwege de delicate kwestie rond de verdwenen hengst van diens overleden zoon en erfgenaam. Tijdens het laatste deel van hun reis komt hen een bode tegemoet met de mededeling haast te maken. De oud landheer van Drew heeft hulp gevraagd vanwege een dreigement van jonker Blaxton; de gewezen vriend van zijn zoon. Wanneer zij de reden vernemen bieden Drew en Ann aan om zelf af te reizen, maar eerst vindt alsnog het uitgestelde huwelijksfeest plaats. Tijdens dat banket veroorzaakt hun vriend en reisgenoot ridder Baldwin ophef wanneer hij vertelt over zijn opgelopen verwondingen, wonderbaarlijke genezing en zijn vertaling van het Mattheus evangelie in de volkstaal als ingeloste gelofte. Drew en Ann vernemen dat Blaxton de landerijen van het Shepherd klooster opeist en meerdere kloosters in de omgeving op zijn hand schijnt te hebben, maar een buitenechtelijk verwekt kind van de zoon van de landheer kan mogelijk de claim van Blaxton blokkeren. Ondertussen vindt er opschudding plaats omdat de monnik, die ridder Baldwin heeft geholpen met zijn vertaalwerk, openlijk onderwijs geeft uit diens werk. Ze weten het betreffende meisje de zijde van Drews heer te laten kiezen, maar het verzoek tot officiƫle erkenning van het kind wordt door de aartsbisschop afgewogen tegen de ophef rond dat onderwijs, en het boek van ridder Baldwin wordt in de ban gedaan. Omdat dat boek in hun ogen niets van doen heeft met de erkenning van een kind besluiten Drew en Ann om zelf voorspraak te gaan doen bij de aartsbisschop in Canterbury. De reis verloopt met hindernissen en ook hun ontvangst bij de aartsbisschop gaat niet zoals zij hadden gehoopt, want door het werk van ridder Baldwin dreigt een tweedeling onder de kloosterordes van Engeland.